درباره ما

شرکت نیرپارس به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و با بهره گیری از دانش، ظرفيت و توانمندیهاي داخلي ضمن رعايت تعهدات اجتماعي و زيست محيطي خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذينفعان عرضه می نماید تا ضامن رشد وسودآوری شرکت درعرصه رقابتهای ملی و منطقه ای باشد.
شرکت نیرپارس به نمایندگی از طرف گروه مپنا ویا به صورت مستقل درپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافته که کارهای تحت قرارداد را یا در قالب مشارکت در کنسرسیوم ها ویا به صورت درون سازمانی انجام می دهد.
شرکت نیر پارس همانند صنعت نیروگاهی کشور به دنبال جلب اعتماد کارفرمایان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. استراتژی نیرپارس در این زمینه بسیار صریح و بدینگونه تعریف شده است؛
انجام پروژه ها با کیفیت مورد نظر کارفرما و حتی فراتر از انتظارات ایشان و همچنین دستیابی به اهداف زمانی پروژه ها.
این شرکت منافع خود را با منافع سایر شرکت های گروه مپنا مشترک می داند، لذا در استراتژی اجرای پروژه ها استفاده ترجیحی از خدمات سایر شرکت های گروه مپنا، اعم از تأمین کالاها و ساخت پروژه ها را مورد تأکید قرار داده است.


هيأت مدیره

img-responsive

آقای دکتر مجتبی غروی

رئیس هيأت مدیره

img-responsive

آقای امیرحسین ایزد دوستدار

مدیر عامل و نايب رئيس هيأت مديره

img-responsive

آقای حسن علی آبادی

عضو هيأت مدیره

img-responsive

آقای کریم شیبانی یکتا

عضو هيأت مدیره

img-responsive

آقای محمد هادی فقیه زاده

عضو هيأت مدیره

ارزش هاي سازماني شركت نيرپارس

 ارزش هاي سازماني شركت نيرپارس