نصب توربين ژنراتور گازي پالايشگاه بندر عباس

حوزه فعاليت

مهندسي، تامين اقلام جانبي الكتريكي ومكانيكي، نصب و راه اندازي يك دستگاه توربين ژنراتور گازي جنرال الكتريك مدل FR6

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت پالايشگاه نفت بندرعباس
محلبندرعباس
نوع قراردادEPC