فاز 19 واحد 106 ايستگاه تقويت فشار گاز

حوزه فعاليت

طراحي، تامين، ساخت، تحويل نصب و راه اندازي 8 دستگاه توربو كمپرسور واحد 106 ايستگاه تقويت فشارگاز خروجي از پالايشگاه فاز 19 پروژه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت پتروپارس ايران
محلعسلويه
نوع قراردادEPC