پروژه هاي مهم

فاز 13 پارس جنوبي

فاز 14 پارس جنوبي

تامين و نصب توربو كمپرسورها فاز هاي 13 و 22-24 واحد 106 ايستگاه تقويت فشار گاز

نيروگاه برق و بخار ايران ال ان جي

بسته آب پروژه ايران ال ان جي

يكصد دستگاه توربو كمپرسور

فاز 19 واحد 106 ايستگاه تقويت فشار گاز

شيرين سازي گاز نيروگاه سويديه سوريه

(C پكيج ) طرح توسعه پالايشگاه اصفهان

نصب توربين ژنراتور گازي پالايشگاه بندر عباس