اهداف ما
بر اساس نیاز کارفرمایان تنظیم می گردد
۵۵ سال
سابقه در اجرای پروژه های صنعتی
فعالیتهای اصلی
طراحی خرید و ساخت نصب و راه اندازی پروژه های نفت و گاز

نیرپارس بازوی اجرایی گروه مپنا در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت نیرپارس به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و با بهره گیری از دانش، ظرفيت و توانمندیهاي داخلي ضمن رعايت تعهدات اجتماعي و زيست محيطي خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذينفعان عرضه می نماید تا ضامن رشد وسودآوری شرکت درعرصه رقابتهای ملی و منطقه ای باشد.

شرکت نیر پارس در سال 1337 تاسیس شده است

ماموریت ما

شرکت نیرپارس از شرکتهای تابعه گروه مپنا بعنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور است که در زمینه ارائه خدمات مدیریت پروژه، طراحی، تامین، ساخت، اجراء و راه اندازی پروژه ها در حوزه میان دستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید.
ما با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و با بهره گیری از دانش، ظرفيت و توانمندیهاي داخلي ضمن رعايت تعهدات اجتماعي و زيست محيطي خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذينفعان عرضه می نمائیم تا ضامن رشد و سودآوری شرکت در عرصه رقابتهای ملی، منطقه ایی باشیم .

55 سال

بیش از نیم قرن سابقه اجرای پروژه های صنعتی

22 واحد

راه اندازی بیش از 22 واحد توربو کمپرسور در ایستگاه های تقویت فشار گاز خطوط لوله سراسری

10 پروژه

بیش از ده پروژه فعال در حال اجرا

منشور اخلاقی

 • درستی، صداقت و اخلاق حرفه اي

 • مسئوليت پذيري، پايبندي به تعهدات و نتيجه گرايي

 • مشتري مداري و رابطه برد-برد با كليه ذينفعان

 • تلاش در جهت رشد و تعالي منابع انساني و سازمان

 • تعهد به كيفيت، سلامت، ايمني و محيط زيست

 • کار گروهي و تصمیم گیری براساس خرد جمعی

 • حفظ، تبادل و نشر دانش در سازمان

 • نوآوري

برخی از پروژه های مهم

#

فاز 13 پارس جنوبي

#

فاز 14 پارس جنوبي

#

تامين و نصب توربو كمپرسورها فاز هاي 13 و 22-24 واحد 106 ايستگاه تقويت فشار گاز

#

نيروگاه برق و بخار ايران ال ان جي

#

بسته آب پروژه ايران ال ان جي

#

يكصد دستگاه توربو كمپرسور

سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

سیستم مدیریت یکپارچه شرکت نیرپارس مشتمل برسیستم های مدیریت زیر می باشد:

 • الف)
  • سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001:2015
   به منظور ایجاد اطمینان از فراهم آوردن محصولاتی که الزامات قانونی و مشتری را برآورده نماید و نیز دستیابی به اهداف کلان در راستای خط مشی شرکت نیرپارس، سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015  ایجاد و مستقر گردیده است و در راستای بهبود مستمر آن تلاش می شود.
  • سیستم مدیریت کیفیت در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2010
   با توجه به حوزه فعالیت این شرکت در بخش میان دستی و پایین دستی نفت و گاز، سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 29001 تدوین شده توسط کمیته فنی ISO/TC 67 در حوزه مواد، تجهیزات و سازه های دریایی برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی مستقر و پیاده سازی شده است.
 • ب)
  • سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001:2015
   با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار و نیز حصول اطمینان از عملکرد محیط زیستی سازمان و در راستای برآورده شدن الزامات قانونی و خط مشی و اهداف کلان محیط زیستی، شرکت نیرپارس سیستم مدیریت محیط زیستی را بر مبنای استاندارد ISO14001:2015 ایجاد نموده است.
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست E&P Forum HSE-MS:1994
   با توجه به ضرورت یکپارچگی فعالیت های سازمانهای فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی در دو حوزه محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی و ایمنی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست E&P Forum HSE-MS:1994 ایجاد و مستقر گردیده است و شرکت نیرپارس خود را ملزم به بهبود مستمر آن می داند.
به منظور کسب اطمینان ازاثر بخشی و تداوم سازگاری وبهبود سیستم مدیریت یکپارچه عملکرد آن توسط مدیریت شرکت بصورت دوره ای بازنگری می گردد. مدیریت ارشد و یکایک کارکنان شرکت نیر پارس به منظور تضمین اجرای خوب کارهای طراحی، خرید و ساخت پروژه ها تحت لوای سیستم مدیریت یکپارچه اجرای صحیح سیستم مدیریت کیفیت را پی کیری می نمایند. درک مناسب و مشارکت مثبت کلیه کارکنان شرکت نیر پارس در سیستم مدیریت کیفیت، شرکت را به سوی موارد زیر هدایت می نماید:
 • سهیم شدن در توسعه پایدار جامعه از طریق ارائه خدمات و محصولات به مشتریان در راستای پاسخگوئی به مقررات قانونی مربوطه و نیازهای قراردادی مشتریان.
 • تقویت توانائیهای فردی و وظائف واحد های سازمانی.
 • پاسخگوئی به مسئولیت های فردی محول شده توسط سیستم مدیریت کیفیت.
 • تنظیم اهداف قابل اندازه گیری به منظور بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت.
 • نیل به رضایت مشتریان در کلیه مراحل اجرای پروژه.
 • درک نیازهای کارفرمایان به منظورتامین خدمات و محصولاتی متناسب با نیاز های قراردادی.
 • رعایت کدها، استاندارها، قوانین و مقررات و تمرکزبر روی ملاحظات ایمنی و محيط زيستي برای جلب رضایت ذينفعان.

خط مشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیاستهای محیط زیستی

شرکت نیر پارس بطور کامل باور دارد که فعالیت های شرکت در راستای رفتار منتهی به توسعه پایداربایستی به نحوی انجام گردد که توازن بین پیشرفت بشریت و حفاظت از محیط زیست جهانی را حفظ نماید.
برای نیل به چنین هدفی، کلیه پرسنل شرکت نیر پارس از مدیریت ارشد تا یکایک کارکنان بایستی با مشتریان، شرکت های مرتبط، مسئولین دولتی و جوامع همکاری نموده و فعالیت های خود را با لحاظ نمودن سیاست های زیرانجام دهند:

 • با وقف توانائیهای فنی و مهندسی شرکت استفاده از منابع طبیعی و انرژی را بهینه نموده و باکاهش تولیدات پساب و فاضلاب و همچنین بازیافت مواد قابل استفاده از آنها کارگاه هاو تسهیلات عاری از آثار مخرب محیط زیست برای مشتریان خود فراهم نماید.
 • انجام کلیه فعالیت های اجرای پروژه ها در قالب رفتار محیط زیستی سالم از مرحله طراحی، مهندسی، خرید وساخت تامرحله بهره برداری.
 • استفاده از تکنولوژی های تحقیق و توسعه که سهمی در جلوگیری ویا حل مسائل محیط زیستی داشته و انتقال جهانی این تکنیک ها و تشویق در انتشار آنها.
 • تبعیت از قوانین و مقررات محیط زیستی مربوطه و دیگر مقرراتی که شرکت نیر پارس در اشتراک آنها می باشد.
 • توسعه، نگهداری و بهبود دائمی یک سیستم مدیریت محیط زیست جهت ترویج فعالیت های حفاظت محيط زيستي.
با تعهد به اصول فوق الذکر و پی گیری توصیه های مدیریت سبز شرکت نیر پارس مفتخر به دریافت گواهینامه سطح 3 طلا از انجمن مدیریت سبز اروپا شده است

سیاستهای ایمنی و بهداشت کار

شرکت نیر پارس باور دارد که ترویج کامل ایمنی و بهداشت برای روحیه و رفاه بشریت ضروری بوده وهمچنین دارای سهم مهمی برای پیشرفت شرکت می باشد.
همکاران شرکت نیرپارس از مدیریت ارشد تا یکایک کارکنان به منظور اطمینان از ایمنی و بهداشت افراد مشمول بایستی موارد زیرین را برای ایمنی و بهداشت مداوم کار و ترویج و بهبود پیوسته اجرای کارها رعایت نمایند:

 • باور اینکه هر یک از افراد دارای وظیفه و مسئولیت ترویج فعالیت های ایمنی و بهداشت کار میباشند.
 • بالا بردن آگاهی و دانش ایمنی و بهداشت کار از طریق آموزش شغلی و دوره های آموزشی مداوم.
 • متابعت از موارد قانونی و حقوقی و مقررات جاری شرکت نیر پارس.
 • ارزیابی هرگونه حوادث بالقوه و به کار گیری کلیه اقدامات پیشگیرانه در مقابل این حوادث.
 • حصول اطمینان از محیط کاری سالم و عاری از خطر.
 • ایجاد علاقه و شور و شوق در تلاشهای ایمنی و بهداشت کار از طریق ترویج اجرای ایمن کارها.

دفتر سبز

HSE MANAGMENT SYSTEM

ISO TS29001-2010

ISO 45001-2018

ISO14001-2015

ISO9001-2015

ISO9001-2015

ISO9001-2015

ISO9001-2015

ISO9001-2015

ISO21500:2012

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی

سرویسهای ما

شرکت نیرپارس بعنوان بازوی اجرایی گروه مپنا در بخش نفت و گاز عهده دار وظائف طراحی ، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی بوده که هم اکنون پروژه های زیر را در دست اقدام دارد:

 • واحد های یوتیلیتی وتعدادی از واحد های فرآیندی فاز 13 پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی

 • واحد های یوتیلیتی وتعدادی از واحد های فرآیندی فاز 14 پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی

 • واحد 106 ایستگاه تقویت فشارگاز خروجی از پالایشگاه فاز 19پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی

 • بسته تولید برق، بخار و آب پروژه مایع سازی گاز طبیعی ایران

 • طرح توسعه پالایشگاه اصفهان، پکیج C

 • تامین یک صد دستگاه توربوکمپرسور ایستگاه های تقویت فشارگاز

 • مهندسی و تامین توربوکمپرسورهای واحد 106 فاز های
  13 و 22-24 پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی

 • سامانه های اندازه گیری دقیق خودکار در صنعت نفت

 • پالایشگاه شیرین سازی گاز جهت تغذیه نیروگاه سیکل ترکیبی سویدیه در کشور سوریه

 • نصب و راه اندازي يك دستگاه توربين ژنراتور گازي در پالايشگاه بندرعباس